KP2B Duras D - Kurim C


120325_kp2b_bocek_prisel_o_kvalitu.JPG
120325_kp2b_bocek_prisel_o_kvalitu.JPG
82.70 KB
120325_kp2b_cihal_oslabuje_pesce.JPG
120325_kp2b_cihal_oslabuje_pesce.JPG
95.26 KB
120325_kp2b_cihal_prohraje_vezovku.JPG
120325_kp2b_cihal_prohraje_vezovku.JPG
103.64 KB
120325_kp2b_hrdina_bere_nekorektni_obet.JPG
120325_kp2b_hrdina_bere_nekorektni_obet.JPG
84.98 KB
120325_kp2b_pesl_precenuje_pozici.JPG
120325_kp2b_pesl_precenuje_pozici.JPG
73.44 KB
120325_kp2b_smisek_ma_dvojici_strelcu.JPG
120325_kp2b_smisek_ma_dvojici_strelcu.JPG
70.28 KB
120325_kp2b_snasel_hura_do_utoku.JPG
120325_kp2b_snasel_hura_do_utoku.JPG
81.53 KB
120325_kp2b_snasel_utok_konci.JPG
120325_kp2b_snasel_utok_konci.JPG
83.40 KB
120325_kp2b_vasek_otaci_partii.JPG
120325_kp2b_vasek_otaci_partii.JPG
84.70 KB
120325_kp2b_vasek_posbira_pesaky.JPG
120325_kp2b_vasek_posbira_pesaky.JPG
82.93 KB
120325_kp2b_vitula_zavrena_pozice.JPG
120325_kp2b_vitula_zavrena_pozice.JPG
75.59 KB

Created by IrfanView