KP2B Sachy Zastavka - Kurim C


150315_kp2b_adler_bez_problemu.JPG
150315_kp2b_adler_bez_problemu.JPG
84.37 KB
150315_kp2b_cihal_nic_nevymeneno.JPG
150315_kp2b_cihal_nic_nevymeneno.JPG
87.60 KB
150315_kp2b_cihal_stale_nic_nevymeneno.JPG
150315_kp2b_cihal_stale_nic_nevymeneno.JPG
78.05 KB
150315_kp2b_kolarik_prejde_do_vyhrane_vezovky.JPG
150315_kp2b_kolarik_prejde_do_vyhrane_vezovky.JPG
67.65 KB
150315_kp2b_lastovicka_boj_opacnych_rosad.JPG
150315_kp2b_lastovicka_boj_opacnych_rosad.JPG
70.41 KB
150315_kp2b_lastovicka_chysta_se_obet_na_b2.JPG
150315_kp2b_lastovicka_chysta_se_obet_na_b2.JPG
66.44 KB
150315_kp2b_lastovicka_protihra_na_cerneho_krale.JPG
150315_kp2b_lastovicka_protihra_na_cerneho_krale.JPG
73.45 KB
150315_kp2b_pesl_c_sloupec_proti_bilemu.JPG
150315_kp2b_pesl_c_sloupec_proti_bilemu.JPG
82.58 KB
150315_kp2b_pesl_kombinace_ziskava_pesce.JPG
150315_kp2b_pesl_kombinace_ziskava_pesce.JPG
86.97 KB
150315_kp2b_pesl_padne_a3.JPG
150315_kp2b_pesl_padne_a3.JPG
72.45 KB
150315_kp2b_pesl_zaverecna_pozice.JPG
150315_kp2b_pesl_zaverecna_pozice.JPG
75.05 KB
150315_kp2b_rezny_drzi_pozici.JPG
150315_kp2b_rezny_drzi_pozici.JPG
78.23 KB
150315_kp2b_rubes_dobere_pesce_zpet.JPG
150315_kp2b_rubes_dobere_pesce_zpet.JPG
74.19 KB
150315_kp2b_vasek_bere_damu.JPG
150315_kp2b_vasek_bere_damu.JPG
72.10 KB
150315_kp2b_vasek_cerny_zkousi_kombinovat.JPG
150315_kp2b_vasek_cerny_zkousi_kombinovat.JPG
76.60 KB
150315_kp2b_vasek_protihra_cerneho_k_nicemu.JPG
150315_kp2b_vasek_protihra_cerneho_k_nicemu.JPG
72.06 KB

Created by IrfanView