KP2B Kurim B - Moravska Slavia Brno C


181118_kp2b_hrdina_cerny_kral_pod_utokem.jpg
181118_kp2b_hrdina_cerny_kral_pod_utokem.jpg
182.03 KB
181118_kp2b_hrdina_kvalita_vic.jpg
181118_kp2b_hrdina_kvalita_vic.jpg
191.36 KB
181118_kp2b_hrdina_pasivni_figury.jpg
181118_kp2b_hrdina_pasivni_figury.jpg
204.92 KB
181118_kp2b_hrdina_po_Vd8_prosadi_f_pesce.jpg
181118_kp2b_hrdina_po_Vd8_prosadi_f_pesce.jpg
196.06 KB
181118_kp2b_hyrs_figura_jako_ze_skotske.jpg
181118_kp2b_hyrs_figura_jako_ze_skotske.jpg
189.99 KB
181118_kp2b_hyrs_udrzuje_vyhodu.jpg
181118_kp2b_hyrs_udrzuje_vyhodu.jpg
207.73 KB
181118_kp2b_kosata_cerny_ma_vic_prostoru.jpg
181118_kp2b_kosata_cerny_ma_vic_prostoru.jpg
195.35 KB
181118_kp2b_kosata_g_sloupec_slouzi_vymenam.jpg
181118_kp2b_kosata_g_sloupec_slouzi_vymenam.jpg
179.20 KB
181118_kp2b_kosata_tohle_skonci_remizou.jpg
181118_kp2b_kosata_tohle_skonci_remizou.jpg
175.49 KB
181118_kp2b_kudla_cerna_pole_jsou_problem.jpg
181118_kp2b_kudla_cerna_pole_jsou_problem.jpg
210.45 KB
181118_kp2b_kudlacek_damy_rychle_pryc.jpg
181118_kp2b_kudlacek_damy_rychle_pryc.jpg
196.68 KB
181118_kp2b_kudlacek_nebezpecny_pesec_b7.jpg
181118_kp2b_kudlacek_nebezpecny_pesec_b7.jpg
206.98 KB
181118_kp2b_kudlacek_souboj_b_pescu.jpg
181118_kp2b_kudlacek_souboj_b_pescu.jpg
209.84 KB
181118_kp2b_kudlacek_tohle_vyhraje_bily.jpg
181118_kp2b_kudlacek_tohle_vyhraje_bily.jpg
201.93 KB
181118_kp2b_lastovicka_brzdi_rosadu.jpg
181118_kp2b_lastovicka_brzdi_rosadu.jpg
202.26 KB
181118_kp2b_lastovicka_cerny_kral_nekryty.jpg
181118_kp2b_lastovicka_cerny_kral_nekryty.jpg
190.66 KB
181118_kp2b_lastovicka_sazka_na_e_pesce.jpg
181118_kp2b_lastovicka_sazka_na_e_pesce.jpg
182.38 KB
181118_kp2b_lastovicka_vyuziva_casu.jpg
181118_kp2b_lastovicka_vyuziva_casu.jpg
183.77 KB
181118_kp2b_pesl_divne_zahajeni.jpg
181118_kp2b_pesl_divne_zahajeni.jpg
216.17 KB
181118_kp2b_pesl_pokus_o_vymluvu_Jf5.jpg
181118_kp2b_pesl_pokus_o_vymluvu_Jf5.jpg
216.12 KB
181118_kp2b_rubes_pomala_hra.jpg
181118_kp2b_rubes_pomala_hra.jpg
205.08 KB

Created by IrfanView