KP1 Lipovec - Kurim B


211212_kp1_cihal_vezme_spatneho_strelce.jpg
211212_kp1_cihal_vezme_spatneho_strelce.jpg
241.65 KB
211212_kp1_horak_nema_plan.jpg
211212_kp1_horak_nema_plan.jpg
188.46 KB
211212_kp1_horak_pozbyl_pesce.jpg
211212_kp1_horak_pozbyl_pesce.jpg
212.95 KB
211212_kp1_krupica_bily_ma_centrum.jpg
211212_kp1_krupica_bily_ma_centrum.jpg
220.39 KB
211212_kp1_krupica_budou_jezdci_proti_strelcum.jpg
211212_kp1_krupica_budou_jezdci_proti_strelcum.jpg
218.32 KB
211212_kp1_krupica_jezdci_zacinaji_kouzlit.jpg
211212_kp1_krupica_jezdci_zacinaji_kouzlit.jpg
215.17 KB
211212_kp1_krupica_vyhraje_matem_na_h2.jpg
211212_kp1_krupica_vyhraje_matem_na_h2.jpg
210.94 KB
211212_kp1_kudla_bily_zacina_tlacit.jpg
211212_kp1_kudla_bily_zacina_tlacit.jpg
210.49 KB
211212_kp1_kudla_figury_nemaji_misto.jpg
211212_kp1_kudla_figury_nemaji_misto.jpg
237.14 KB
211212_kp1_kudla_musi_vymenit_Jf5.jpg
211212_kp1_kudla_musi_vymenit_Jf5.jpg
218.68 KB
211212_kp1_kudla_neda_c4.jpg
211212_kp1_kudla_neda_c4.jpg
210.95 KB
211212_kp1_kudla_uvezneni_jezdci.jpg
211212_kp1_kudla_uvezneni_jezdci.jpg
243.97 KB
211212_kp1_kudla_zugzwang_pro_hrozbu_Sb5.jpg
211212_kp1_kudla_zugzwang_pro_hrozbu_Sb5.jpg
206.77 KB
211212_kp1_majer_brzo_bez_dam.jpg
211212_kp1_majer_brzo_bez_dam.jpg
212.03 KB
211212_kp1_majer_padne_f5_za_a2.jpg
211212_kp1_majer_padne_f5_za_a2.jpg
228.56 KB
211212_kp1_majer_po_vymene_vezi_brzo_remis.jpg
211212_kp1_majer_po_vymene_vezi_brzo_remis.jpg
218.18 KB
211212_kp1_pesl_prijde_Vd8_s_remizou.jpg
211212_kp1_pesl_prijde_Vd8_s_remizou.jpg
200.88 KB
211212_kp1_setina_jeden_pesec_doma.jpg
211212_kp1_setina_jeden_pesec_doma.jpg
215.66 KB
211212_kp1_setina_posbira_centralni_pesce.jpg
211212_kp1_setina_posbira_centralni_pesce.jpg
232.52 KB
211212_kp1_setina_rozhodujici_prevaha.jpg
211212_kp1_setina_rozhodujici_prevaha.jpg
224.56 KB
211212_kp1_snasel_a_jde_se_utocit.jpg
211212_kp1_snasel_a_jde_se_utocit.jpg
256.41 KB
211212_kp1_snasel_dostatecna_kompenzace.jpg
211212_kp1_snasel_dostatecna_kompenzace.jpg
204.76 KB
211212_kp1_snasel_f5_pod_tlakem.jpg
211212_kp1_snasel_f5_pod_tlakem.jpg
195.35 KB
211212_kp1_snasel_po_Df2_bude_konec.jpg
211212_kp1_snasel_po_Df2_bude_konec.jpg
198.38 KB

Created by IrfanView