KP2B Lokomotiva Brno C - Kurim E


211219_kp2b_adler_cerna_buduje_centrum.jpg
211219_kp2b_adler_cerna_buduje_centrum.jpg
177.39 KB
211219_kp2b_adler_jde_po_d5.jpg
211219_kp2b_adler_jde_po_d5.jpg
163.10 KB
211219_kp2b_adler_pozbyl_vez.jpg
211219_kp2b_adler_pozbyl_vez.jpg
177.39 KB
211219_kp2b_bucek_bily_otvira_pozici.jpg
211219_kp2b_bucek_bily_otvira_pozici.jpg
169.57 KB
211219_kp2b_bucek_jak_ubranit_krale.jpg
211219_kp2b_bucek_jak_ubranit_krale.jpg
165.92 KB
211219_kp2b_henes_cerny_prehledl_vazbu.jpg
211219_kp2b_henes_cerny_prehledl_vazbu.jpg
149.07 KB
211219_kp2b_henes_mnoho_pescu_navic.jpg
211219_kp2b_henes_mnoho_pescu_navic.jpg
146.04 KB
211219_kp2b_kaderka_pozice_je_rovna.jpg
211219_kp2b_kaderka_pozice_je_rovna.jpg
172.27 KB
211219_kp2b_krupica_hned_kombinuje.jpg
211219_kp2b_krupica_hned_kombinuje.jpg
175.29 KB
211219_kp2b_krupica_pujde_po_g2.jpg
211219_kp2b_krupica_pujde_po_g2.jpg
167.80 KB
211219_kp2b_krupica_remizuje.jpg
211219_kp2b_krupica_remizuje.jpg
174.23 KB
211219_kp2b_lastovicka_bez_rosady.jpg
211219_kp2b_lastovicka_bez_rosady.jpg
167.81 KB
211219_kp2b_lastovicka_kral_je_aktivni.jpg
211219_kp2b_lastovicka_kral_je_aktivni.jpg
168.22 KB
211219_kp2b_lastovicka_prevaha_na_damskem.jpg
211219_kp2b_lastovicka_prevaha_na_damskem.jpg
184.02 KB
211219_kp2b_lastovicka_tohle_je_vyhrane.jpg
211219_kp2b_lastovicka_tohle_je_vyhrane.jpg
165.57 KB
211219_kp2b_lastovicka_vypustil_vyhru.jpg
211219_kp2b_lastovicka_vypustil_vyhru.jpg
166.56 KB
211219_kp2b_lastovicka_zaknihuje_remis.jpg
211219_kp2b_lastovicka_zaknihuje_remis.jpg
180.24 KB
211219_kp2b_mrkos_d6_to_hned_pohrbi.jpg
211219_kp2b_mrkos_d6_to_hned_pohrbi.jpg
209.73 KB
211219_kp2b_mrkos_prijde_o_damu.jpg
211219_kp2b_mrkos_prijde_o_damu.jpg
198.82 KB
211219_kp2b_pesl_doterny_jezdec_musi_pryc.jpg
211219_kp2b_pesl_doterny_jezdec_musi_pryc.jpg
196.17 KB
211219_kp2b_pesl_f4_pada.jpg
211219_kp2b_pesl_f4_pada.jpg
183.23 KB
211219_kp2b_pesl_takticky_uder.jpg
211219_kp2b_pesl_takticky_uder.jpg
177.28 KB
211219_kp2b_pesl_vidle_rozhoduje.jpg
211219_kp2b_pesl_vidle_rozhoduje.jpg
171.77 KB

Created by IrfanView