KP2B Kurim C - Moravska Slavia Brno D


221120_kp2b_horak_b5_at_se_neco_deje.jpg
221120_kp2b_horak_b5_at_se_neco_deje.jpg
201.40 KB
221120_kp2b_horak_bily_kral_pod_utokem.jpg
221120_kp2b_horak_bily_kral_pod_utokem.jpg
188.25 KB
221120_kp2b_horak_kompenzace_za_figuru.jpg
221120_kp2b_horak_kompenzace_za_figuru.jpg
193.48 KB
221120_kp2b_kosata_domovnik_neni_doma.jpg
221120_kp2b_kosata_domovnik_neni_doma.jpg
160.74 KB
221120_kp2b_kosata_nepusti_cerneho_nikam.jpg
221120_kp2b_kosata_nepusti_cerneho_nikam.jpg
163.10 KB
221120_kp2b_kosata_zablokovana_pozice.jpg
221120_kp2b_kosata_zablokovana_pozice.jpg
149.29 KB
221120_kp2b_kudla_nabidka_remizy.jpg
221120_kp2b_kudla_nabidka_remizy.jpg
173.06 KB
221120_kp2b_MJM_7_sachovnice.jpg
221120_kp2b_MJM_7_sachovnice.jpg
200.26 KB
221120_kp2b_MJM_e4_otevre_pozici.jpg
221120_kp2b_MJM_e4_otevre_pozici.jpg
187.14 KB
221120_kp2b_MJM_kral_cerneho_slaby.jpg
221120_kp2b_MJM_kral_cerneho_slaby.jpg
184.12 KB
221120_kp2b_MJM_soupere_treba_dorazit.jpg
221120_kp2b_MJM_soupere_treba_dorazit.jpg
161.39 KB
221120_kp2b_MJM_vyhrana_koncovka.jpg
221120_kp2b_MJM_vyhrana_koncovka.jpg
171.61 KB
221120_kp2b_MJS_centrum_pro_bileho.jpg
221120_kp2b_MJS_centrum_pro_bileho.jpg
172.31 KB
221120_kp2b_pavlik_bude_utocit_pres_h4.jpg
221120_kp2b_pavlik_bude_utocit_pres_h4.jpg
171.37 KB
221120_kp2b_pavlik_e6_pod_palbou.jpg
221120_kp2b_pavlik_e6_pod_palbou.jpg
173.55 KB
221120_kp2b_pesl_armady_v_uctivem_odstupu.jpg
221120_kp2b_pesl_armady_v_uctivem_odstupu.jpg
193.01 KB
221120_kp2b_pesl_e4_petkrat_napadene.jpg
221120_kp2b_pesl_e4_petkrat_napadene.jpg
197.65 KB
221120_kp2b_pesl_marsalska_hul_a_pesce.jpg
221120_kp2b_pesl_marsalska_hul_a_pesce.jpg
163.86 KB
221120_kp2b_rubes_mizi_z_fotky.jpg
221120_kp2b_rubes_mizi_z_fotky.jpg
151.17 KB
221120_kp2b_rubes_sebere_damu.jpg
221120_kp2b_rubes_sebere_damu.jpg
180.22 KB
221120_kp2b_rubes_starosti_s_prvni_radou.jpg
221120_kp2b_rubes_starosti_s_prvni_radou.jpg
148.47 KB
221120_kp2b_rubes_vratil_damu_s_vyhodou.jpg
221120_kp2b_rubes_vratil_damu_s_vyhodou.jpg
156.28 KB
221120_kp2b_rubes_vyhrat_to_nejde.jpg
221120_kp2b_rubes_vyhrat_to_nejde.jpg
155.66 KB

Created by IrfanView