KP1 MS Brno C - Kurim B


221211_kp1b_dumkova_a6_vypad_nic_neresi.jpg
221211_kp1b_dumkova_a6_vypad_nic_neresi.jpg
212.81 KB
221211_kp1b_hrdina_c3_drzy_pesec.jpg
221211_kp1b_hrdina_c3_drzy_pesec.jpg
195.05 KB
221211_kp1b_hrdina_koncovka_je_vyhrana.jpg
221211_kp1b_hrdina_koncovka_je_vyhrana.jpg
190.48 KB
221211_kp1b_kolarik_dama_e4_vypada_nebezpecne.jpg
221211_kp1b_kolarik_dama_e4_vypada_nebezpecne.jpg
192.39 KB
221211_kp1b_kolarik_hraje_asi_na_remizu.jpg
221211_kp1b_kolarik_hraje_asi_na_remizu.jpg
191.96 KB
221211_kp1b_krupicaA_divna_figura_a3.jpg
221211_kp1b_krupicaA_divna_figura_a3.jpg
186.25 KB
221211_kp1b_matula_d4_pod_palbou.jpg
221211_kp1b_matula_d4_pod_palbou.jpg
201.87 KB
221211_kp1b_matula_neprijemne_cerne_figury.jpg
221211_kp1b_matula_neprijemne_cerne_figury.jpg
172.01 KB
221211_kp1b_matula_obetuje_kvalitu.jpg
221211_kp1b_matula_obetuje_kvalitu.jpg
192.87 KB
221211_kp1b_pavlik_braneni_nevoni.jpg
221211_kp1b_pavlik_braneni_nevoni.jpg
189.08 KB
221211_kp1b_pavlik_dama_a5_hrozi.jpg
221211_kp1b_pavlik_dama_a5_hrozi.jpg
201.46 KB
221211_kp1b_pavlik_po_d3_bude_pesec_nebezpecny.jpg
221211_kp1b_pavlik_po_d3_bude_pesec_nebezpecny.jpg
174.08 KB
221211_kp1b_pavlik_vzdava.jpg
221211_kp1b_pavlik_vzdava.jpg
174.52 KB
221211_kp1b_soucek_odklada_rosadu.jpg
221211_kp1b_soucek_odklada_rosadu.jpg
210.69 KB

Created by IrfanView